veibilde24.jpg

Ivaretar samiske arealinteresser

reinmaskinbilde19.jpg

Fremmer samiske næringsinteresser i et moderne samfunn

geassigovatvaisa13398.png

Gir kvalifiserte råd i arealsaker

Protect Sápmi

Stiftelsen Protect Sápmi er stiftet av Norske Reindriftssamers Landsforbund og Svenske Samers Riksforbund.

 

Stiftelsens formål fremgår av vedtektenes pkt. 2:

 

“Stiftelsens formål er å opprettholde og utvikle det samiske kulturfellesskap, herunder å fremme samiske næringsinteresser tilpasset de krav de moderne samfunn stiller. Stiftelsen skal bygge opp og opprettholde en faglig, solid og profesjonell organisasjon for å kunne yte bistand til å ivareta samiske rettighetshaveres arealinteresser, land- og ressursrettigheter og utviklingsmuligheter. Stiftelsen skal ut fra slike interesser og rettigheter være en sentral premissleverandør og samhandlingspartner overfor myndigheter og nye næringsaktører i deres arbeid med og virksomhet i samiske områder. Stiftelsen skal yte kvalifiserte råd og bistand samt delta i forhandlinger på vegne av samiske interesser som grunnlag for ny aktivitet i de samiske områder. Slik bistand skal om mulig ytes mot vederlag.”

 

Vederlag forutsettes dekket av inngrepsaktør, og ikke av den samiske rettighetshaver, siida eller reinbeitedistrikt.

 

Offisiell foretaksinformasjon:

Juridisk navn: Stiftelsen Protect Sápmi
Org nr: 998 740 142
Selskapsform: Stiftelse
Kontaktperson:   
Fungerende daglig leder Anders Eira
NACE-bransje: 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Postadresse:  c/o Tromsø Regnskap AS, postboks 640, 9257 Tromsø
Stiftelsesdato: 01.06.2012
Grunnkapital: NOK 200 000,-
Styret: Nils Henrik Sara, styreleder
  Jan Ivvar Juuso Smuk, styremedlem