veibilde24.jpg

Ivaretar samiske arealinteresser

reinmaskinbilde19.jpg

Fremmer samiske næringsinteresser i et moderne samfunn

geassigovatvaisa13398.png

Gir kvalifiserte råd i arealsaker

Protect Sápmi

Stiftelsen Protect Sápmi er stiftet av Norske Reindriftssamers Landsforbund og Svenske Samers Riksforbund.

 

Stiftelsens formål fremgår av vedtektenes pkt. 2:

 

“Stiftelsens formål er å opprettholde og utvikle det samiske kulturfellesskap, herunder å fremme samiske næringsinteresser tilpasset de krav de moderne samfunn stiller. Stiftelsen skal bygge opp og opprettholde en faglig, solid og profesjonell organisasjon for å kunne yte bistand til å ivareta samiske rettighetshaveres arealinteresser, land- og ressursrettigheter og utviklingsmuligheter. Stiftelsen skal ut fra slike interesser og rettigheter være en sentral premissleverandør og samhandlingspartner overfor myndigheter og nye næringsaktører i deres arbeid med og virksomhet i samiske områder. Stiftelsen skal yte kvalifiserte råd og bistand samt delta i forhandlinger på vegne av samiske interesser som grunnlag for ny aktivitet i de samiske områder. Slik bistand skal om mulig ytes mot vederlag.”

 

Vederlag forutsettes dekket av inngrepsaktør, og ikke av den samiske rettighetshaver, siida eller reinbeitedistrikt.