stemning.png

Ledig stilling

Daglig leder for Stiftelsen Protect Sápmi

-Vil du jobbe med samiske rettigheter og konkrete arealsakerhvor samiske rettighetshavere er involvert?

 

Vil du lede medarbeidere med høy kompetanse om samiskrelaterte arealproblemstillinger? Vil du være med og utgjøre en forskjell for samiske rettighetshavere i krevende arealsaker?

 

Stiftelsen Protect Sápmi søker fra 1.8.19 daglig leder med ansvar for det faglige, administrative og økonomiske arbeidet ved stiftelsen. Stillingen omfatter fag- og personalledelse, økonomi og administrasjon. Som daglig leder har du ansvar for spennende prosjekter, og sammen med styret og kompetente medarbeidere leder du utviklingen av stiftelsens strategier og virksomhetsplaner. Viktige oppgaver er også å holde god kontakt med stiftelsens samarbeidspartnere, medarbeidere og styre.

Stiftelsen har basisbevilgning fra Sametinget i Norge og fra FEFO, og inntekter fra oppdragsvirksomhet.


Oppgaver knyttet til stillingen: 

 • Ansvar, i samarbeid med styret, for daglig drift, utvikling og fremdrift av stiftelsens virksomhet

 • Oppfølging av seniorkonsulentene

 • Økonomisk driftsansvar, herunder økonomistyring, søknadsskriving og rapportering.

 • Forberede og følge opp styremøter

 • Kontakt med samarbeidspartnere

 • Sette sammen prosjektteam ifm. utredninger og forhandlinger

 • Markedsføring av stiftelsen


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring og ryddighet med hensyn til ansvar, roller og frister

 • God gjennomføringsevne, både til å starte opp og fullføre ulike oppgaver

 • Søkeren bør beherske samisk skriftlig og muntlig, og må ha kunnskaper om samiske forhold

 • Utdannelse på masternivå eller tilsvarende, relevant erfaring kan kompensere for masterutdannelse

 • God forståelse av forretningsvirksomhet og internasjonale drivkrefter for næringslivet

 • Administrativ erfaring, organisatoriske evner og økonomisk kompetanse

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 • Evner til kommunikasjons- og relasjonsbygging, herunder bruk av moderne kommunikasjonsmidler

 • Erfaring fra prosjektadministrasjon og forståelse for forhandlinger og avtaleinngåelser

 • Personlige egenskaper vil vektlegges, særlig evne til å bygge nettverk og tillit

 

Vi søker en positiv og fleksibel leder i inntil 5 år. Det er en fordel om du trives å arbeide utadrettet. Arbeidet innebærer å være en motiverende ressursperson for medarbeidere og samiske rettighetshavere

 

Kontorsted skal være i Sápmi. Daglig leder kan selv foreslå kontorsted overfor styret.Moderne teknologi og kommunikasjonsmuligheter gjør slik fleksibilitet mulig.

 

Dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller krav i utlysningen vil øvrige kandidater kunne komme i betraktning. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Vi tilbyr:

-En spennende og utfordrende stilling med mange muligheter 

-Lønn etter avtale i henhold til kvalifikasjoner