vinterrein.png

Ved å klikke på reinbeiteområde i kartet nedenfor gis informasjon om areal, fakta, nøkkeltall og adresser etter reinbeiteområde.

Reindriftsområder i Norge

Øst-Finnmark reinbeiteområde Vest-Finnmark reinbeiteområde Troms reinbeiteområde Nordland reinbeiteområde Nord-Trøndelag reinbeiteområde Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde