helikopterbilde11.jpg
kalvmark1376rein.png

Vi kan hente inn juridisk kompetanse

Vi har erfaring i avtaleforhandlinger

kalmark131246.png

Vi har system- og  prosesskompetanse

Protect Sàpmi bidrar med kompetanse, råd og tjenester

Vi har system- og prosesskompetanse og forhandlingskunnskap. Vi kan også hente inn juridisk kompetanse innen områdene reindriftsrett/samisk rett, avtalerett, folkerett, eiendomsrett og almenn jus.

 

Vi kan gi rådgivning til myndigheter i arealsaker og konsekvensutredninger.

 

Vi har kjennskap til planer og kommersielle drivkrefter hos foretak som vil etablere seg i Sàpmi, og vi har et internasjonalt nettverk.

 

Vi har erfaring med CSR-arbeid og kunnskap om sertifiseringsseringssystemer.

 

Hvem arbeider Protect i forhold til?

  • Samiske næringsinteresser
  • Utbyggere i samiske områder
  • Myndigheter