stemning
vinterrein

Utbygger i samiske områder?

Vil noen bygge ut der du har din samiske næring?

Til beskyttelse av samiske arealrettigheter i Sápmi

lavvomaskin.jpg

Noen utfordringer for samiske rettighetshavere

 • Gruvenæringer
 • Vind- og vannkraft og kraftlinjer
 • Skogbruk
 • Hytte- og veiutbygginger
 • Turisme
 • Forsvaret, skytefelt
 • Klimaendringer og rovdyr

Hva gjør Protect?

 • Sikrer forutsigbare prosesser
 • Arbeider for grundigere konsekvensanalyser
 • Fokuserer på kunnskapsbaserte beslutninger
 • Utarbeider samlet oversikt over arealinngrep i Sápmi - samiske områder
 • Legger til rette for partnerskap
 • Utarbeider langsiktige avtaler

Bedrifter kan få hjelp til

 • En profesjonell dialog mellom samiske rettighetshavere og bedriften
 • Å skape verdi i egne foretaks CSR arbeid
 • Å etablere gode forutsetninger for en forutsigbar prosesshåndtering
 • Å få informasjon om hvordan opptre i områder med samiske rettigheter
 • Å få kunnskap om aktører, roller og rettigheter i samiske områder