hvitrein.png

2015

14.09.15 Protect Sapmi hilser en ny medarbeider velkommen. Isak Henrik Eira kommer den 1/10 å starte å arbeide hos Protect. Isak Henrik Eira kommer med Finnmark som base å arbeide med ulike spørsmål som berører reindriften. Når han ikke arbeider for Protect har Isak Henrik sin hverdag i Reinbetesdistrikt 32 – Silvetnjarga.
 07.09.15 Styrelederen i Protect Sápmi, Anders Blom, har blitt permanent medlem  i World Economic Forums Global Agenda Council on the Arctic. Les pressemelding her.
 07.09.15 Endelige merknader til Miljødirektoratets høringsnotat av 12.6.15 om Sjølaksefisket.  Klikk her for å lese.
24.6.15

Kompendium: KEEPING OUR TRADITIONS ALIVE, Publisher: The Arctic Council Secretariat, 2015. Klikk her for å lese.

24.6.15

Filmen er produsert for Arktiska råds regning og beskriver ulike innovative løsninger for å verne ett tradisjonelt levesett. Se filmen her.