viddebilde10.jpg

Aktuelt i Protect Sápmi

AKTUELT

I tillegg til aktiviteter som er listet opp under, de enkelte år kommer møter og arbeid i forbindelse med konkrete arealsaker. Disse legges ikke ut her.

Pga. manglende kapasitet ikke oppdatert fom 2017.